Vazníková půda

Typy půdního vazníkového prostoru:

1. a) Vazník s úložným „A“ prostorem:

Využití:Prostory pro skladování (zatížena pouze podlaha – užitné zatížení 75 kg/m2).

Výhody:Cena podobná klasickému vazníku.

Nevýhody:Plná výška pouze v hřebeni.


1. b) Vazník s prostornějším úložným prostorem:

Využití: Prostory pro skladování (zatížena pouze podlaha – užitné zatížení 75 kg/m2).

Výhody: Vyšší a širší prostor.

Nevýhody: Vyšší cena oproti vazníkům s úložným „A“ prostorem.1. c) Vazník s úložným prostorem řešený hambálkovým způsobem:

Využití: Prostory pro skladování (zatížena pouze podlaha – užitné zatížení 75 kg/m2).

Výhody: Prostorné podkroví po celé šířce.

Nevýhody: Vyšší cena oproti 1.a), 1.b).2. Vazník s obytným podkrovím řešený hambálkovým způsobem:

Využití: Obytné prostory s opláštěním stěn a hambálku (užitné zatížení podlahy – 150 kg/m2 dle normy).

Výhody: Možnost plného obytného využití střechy, střešní okna, vikýře apod.

Nevýhody: Vazníky jsou z důvodu vyššího zatížení a absence výpletu diagonálami z masivnějšího řeziva nebo z více vrstev (zdvojené, ztrojené), což výrazně navyšuje cenu.

Poznámka: Většinou je nutné vazníky podepřít i na vnitřní nosnou stěnu aby to bylo staticky řešitelné.