Všeobecné informace

NÍZKOENERGETICKÉ DŘEVOSTAVBY

Skvělé vnitřní klima a tepelná pohoda, nízká energetická náročnost, dlouhá životnost, flexibilní dispozice, výborná výtěžnost prostoru, rychlá výstavba… To jsou jen ve stručnosti některé za zásadních výhod dřevostaveb. Dřevostavby jsou ekologickým, nízkoenergetickým a moderním způsobem bydlení. Současné technologické postupy umožňují stavět velmi rychle a efektivně. Výstavba dřevostaveb je na vzestupu, přesto však v porovnání se zahraničím tvoří velmi malé procento na našem stavebním trhu. V Severní Americe je dřevo převažující stavební materiál pro běžné rodinné domy. Překvapivě se objevuje na špici Irsko, kde technologie na bázi dřeva zejména u staveb pro bydlení převládá. Příznivý vývoj v tomto směru je možno sledovat i u našich nejbližších sousedů v Rakousku a Německu, kteří ve stavbě rodinných domů využívajících dřevěné konstrukce tvoří na trhu objem v řádu desítek procent.

Proč u nás přetrvává jistá nedůvěra k dřevěným konstrukcím?

Počátky této nedůvěry můžeme možná hledat již v roce 1689, kdy velký požár zdevastoval Prahu, čehož důsledkem bylo razantní omezení použití dřeva ve stavbách vyhláškou. Ta se následně z Prahy rozšířila na celou českou kotlinu. Ani minulý režim dřevu nepomohl, neboť heslem „Šetřete naše lesy“ došlo až k takovým paradoxům, že například krovy se montovaly z oceli a pokud se dřevo používalo, jednalo se spíše o provizorní stavby.

Dnes jsou již výhody dřevěných, zejména sendvičových staveb celkem známy. Tyto stavby mají velmi dobré tepelně – izolační vlastnosti, a tím jsou předurčeny pro nízkoenergetické domy. Další jednoznačnou výhodou je rychlost stavby, které zdicí technologie nikdy nemohou dosáhnout, přičemž i ve stavebnictví platí, že "čas jsou peníze". Dřevostavby jsou šetrnější k životnímu prostředí a šetří neobnovitelné zdroje. Život v dřevěném domě je pocitově velmi příjemný, stěny nechladí, prostor je rovnoměrněji ohřívaný a náběh teploty je velmi rychlý.

Vlastnosti dřevostaveb

Nedůvěřivci se nejčastěji ptají, jak je to se životností dřevostaveb. Je zajímavé, že nikoho nenapadne ptát se na životnost zděného rodinného domu s klasickým krovem. Ale ten je přece také ze dřeva. Praktická životnost dřevostavby je dána především péčí o ni v průběhu jejího používání. Jsou známy tisíce dřevěných staveb, které existují stovky let. Statistická životnost se uvádí 100 let. Ale pokud byste v takto staré stavbě bez rekonstrukce chtěli žít, zcela jistě by nevyhovovala vašim dnešním požadavkům. Rekonstruovat takovou stavbu by ale určitě stálo více než stavba nová. Navíc jste v takovém případě nuceni přizpůsobovat se stavbě, nikoliv stavba vám. Takže daleko důležitější, než fyzická životnost, je životnost morální, tedy jak dlouho je schopna stavba uspokojovat nároky na ni kladené. A potom nastane další důležitá otázka, jak ji ekologicky a s co nejnižšími náklady zlikvidovat. A zde se objevuje další výhoda dřevostaveb.

I člověk neznalý uzná, že dřevostavba je v tomto směru jednoznačně výhodnější.

Další častou otázkou je hořlavost dřevostavby. Ale dřevostavba musí splňovat stejné požární normy a předpisy, jako stavby z jiných materiálů, takže pokud je správně navržena a postavena, není zde větší nebezpečí než u jiných staveb. Jen takovou malou poznámku na okraj. Málokdo ví, že dřevo má v masivní formě větší požární odolnost než např. ocel. Ještě jste si nevšimli, že z požářiště trčí ohořelé krovy a strop z ocelových „íček“ se propadnul?

A co škůdci, plísně, hlodavci? Pokud je stavba správně navržena a zrealizována, nehrozí ani v tomto směru žádné nebezpečí. Návrhem konstrukce, volbou detailů a dalších materiálů, např. OSB desek, které se v sendvičových stavbách používají, volbou lepených profilů tzv. KVH spolu s doplňkovým využitím chemické ochrany (sloužící zejména v první době stabilizace domu po realizaci, než budou v domě ustáleny vlhkostní a teplotní poměry, než si stavba takříkajíc lidově sedne) je stavba dostatečně chráněna.

Lidé se také zajímají o pevnost domu. Mají strach, že jim při silném větru ulétne střecha či sníh ji poboří. Pro stavbu dřevěného domu platí stejná pravidla jako pro domy jiných konstrukcí. Stavbu je nutno doložit statikou, která prokáže, že je dostatečně nosná. A pokud se podle takto doloženého projektu stavba postaví, nemůže se stát, že by byla uvedenými vlivy poškozena. Samozřejmě za předpokladu, že sníh či vítr podstatně nepřekročí normové hodnoty, které se ale stále zpřísňují. Pokud hovoříme o pevnosti, připomeňme si i všeobecně málo známý fakt, že například dřevo kolmo k vláknům má větší pevnost v tlaku než prostý beton.