Postup výstavby

POSTUP VÝSTAVBY DŘEVOSTAVEB

Prvním krokem je výběr domu, s kterým Vám rádi pomůžeme. Následuje prohlídka Vašeho pozemku a navržení usazení domu do terénu. Po Vašem odsouhlasení se začne připravovat projektová dokumentace společně s vyřizováním stavebního povolení. Smlouva o dílo se připravuje až ve chvíli, kdy máme v ruce projektovou dokumentaci podloženou přesným položkovým rozpočtem, celková cena je vždy konečná a námi garantovaná bez jakýchkoliv vícenákladů.

Jak probíhá výstavba v jednotlivých krocích:

FINANCOVÁNÍ

Pokud nemáte zajištěné vlastní financování, náš finanční poradce s Vámi rád probere Vaše možnosti a optimální řešení pro financování výstavby rodinného domu a popřípadě i koupi pozemku.


POZEMEK

Výběr pozemku a volba konkrétního rodinného domu je dalším důležitým krokem. Nejprve společně s Vámi optimálně zvolíme pozici a usazení domu do terénu na Váši stavební parcele s ohledem na orientaci světových stran.


KONZULTACE S PROJEKTANTEM

Po vzájemné dohodě Vám náš projektant připraví projekt domu v rámci možností dle Vašich individuálních požadavků a představ.SMLOUVA

Vzájemná důvěra bude podložena řádnou smlouvou o dílo, kde je vždy uvedená konečná cena díla, termín zahájení a termín dokončení stavby.VÝSTAVBA DOMU

Samotná výstavba rodinného domu pak probíhá velmi hladce a rychle díky moderním technologickým postupům. Stavba dřevostavby je prováděna suchou cestou a bez ohledu na zimní měsíce.

Neváhejte nás oslovit! U nás se předem nic neplatí, žádné zálohy, žádné smlouvy o smlouvě budoucí. Smlouvu o dílo společně podepisujeme až těsně před zahájením stavby, kde budeme mít vše připravené tak, jak se domluvíme.